LEERKRACHT BASISONDERWIJS - PATER VAN DER GELDSCHOOL - WAALWIJK

De Mediamachine

In 2012 schreef Kennisnet de Innovatieregeling voor Pabo’s uit. Negen Pabo’s verspreid over Nederland gingen aan de slag met innovatie ict-oplossingen om een antwoord te zoeken op hun onderwijsvraagstukken. Hiervan waren wij er één.

De Mediamachine is een, door studenten en docenten van de Pabo in Den Bosch, ontwikkelde website waarmee met digitale media didactische strategieën worden verrijkt en de 21st Century Skills verder worden ontwikkeld.

In samenwerking met 7 medestudenten hebben wij lesconcepten ontwikkeld die creativiteit en zelfstandig nadenken stimuleren. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van digitale media. Het belangrijkste onderwijsdoel van dit project is de verbinding zoeken tussen de nieuwe, moderne multimedia en de kunstzinnige vakken.

We hebben tools gebruikt als Edmodo om mee samen te werken, verschillende apps om instructiefilmpjes te maken, Movie Maker en iMovie om films te monteren en een heleboel hardware zoals camera’s, beamers, voicerecorders en computers.

Kennisnet heeft een mooie compilatievideo gemaakt waarin heel duidelijk te zien is, dat de studenten en docenten met heel veel plezier aan dit project hebben gewerkt en er nog steeds hard aan werken.